Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Παρουσίαση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Βίντεο που προβλήθηκε στην τιμητική εκδήλωση για το Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης από το Μουσείο Μπενάκη (Δευτέρα 2 Μαΐου 2011, Αμφιθέατρο Μουσείου
Μπενάκη, κτίριο οδού Πειραιώς, Αθήνα) -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου